Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14

Päivitetty 29.1.2024

Henkilörekisterin tiedot

 

1.     Rekisterin nimi

Kuortaneen Urheiluopiston asiakasrekisteri

 

2.     Rekisterinpitäjä

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö

Opistotie 1

63100 Kuortane

 

3.     Tietosuojavastaava

tietosuoja@kuortane.com

06 516 6111 (vaihde)

 

4.     Rekisterissä olevat henkilötiedot

Asiakkaan yksilöivät tiedot: nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ruoka-aineallergiat.

Mikäli asiakas osallistuu vapaan sivistystyön piiriin (ei-tutkintoon johtava koulutus) kuuluvaan toimintaan (leiritystoiminta), kysytään häneltä lisäksi tiedot äidinkielestä, tutkintotasosta (peruskoulu, toinen aste, korkea-aste), sekä pääasiallisesta toiminnasta ilmoittautumishetkellä (työllinen, työtön, opiskelija, eläkeläinen, muu).

 Verkkokaupassa rekisteröityneiltä asiakkailla kirjataan käyttäjätunnus ja salasana. Collector-maksutapaa käytettäessä kirjataan ylös myös henkilötunnus. Tuotteita/palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot. Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot.

 

5.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat suostumus, sopimus ja rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet. Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon, sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

 Vapaan sivistystyön piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvan henkilötietojen käsittelyn osalta oikeusperusteena on lisäksi Urheiluopiston tiedonantovelvollisuus, joka perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot toimitetaan anonyyminä ryhmätasoisena koontiraporttina kalenterivuoden ajalta Tilastokeskukseen.

 

6.     Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

Kuortaneen Urheiluopiston varausjärjestelmä.

 

7.     Rekisterin tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta, sekä asiakkaan ollessa yhteydessä myyntipalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse, sekä henkilökohtaisesti asioimalla Kuortaneen Urheiluopistolla.

 

8.     Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään varausjärjestelmässä kolme vuotta. Kirjanpitoaineiston tositteita säilytetään vähintään kuusi vuotta sen tilikauden päättymisen jälkeen, jona tosite on muodostunut.

 

9.     Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain sallimin ja edellyttämin perustein.

 

10. Rekisterin tietojen siirto maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)Ei luovuteta.


 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista tietoja, pyytää tietojensa poistoa, rajoittaa tietojensa käsittelyä, vastustaa tietojensa käsittelyä, siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen, sekä peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää rekisteröityä ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista itselleen, jotta ne voidaan korjata. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (https://tietosuoja.fi/yhteystiedot).

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 01.02.2024