Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö

Opistotie 1

63100 Kuortane

2. Yhteystiedot rekisteriin liittyvissä asioissa

tietosuoja[ät]kuortane.com 044 771 2091

3. Rekisterin nimi

Kuortaneen Urheiluopiston verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöivät tiedot: nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite. Lisäksi kirjataan majoittuvilta asiakkailta syntymäaika sekä kurssiosallistujilta sukupuoli. Collector-maksutapaa käytettäessä kirjataan ylös myös henkilötunnus.

Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana

Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot.

Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot.

Henkilökohtaisia tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta, sekä asiakkaan ollessa yhteydessä myyntipalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse, sekä henkilökohtaisesti asioimalla Kuortaneen Urheiluopistolla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Reksiteriin liittyvää manuaalista aineistoa säilytetään lukollisissa tiloissa, joihin pääsy on rajattu vain tietyille henkilökunnan jäsenille.

Tietojärjestelmissä oleviin rekisteritietoihin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Järjestelmiä suojataan fyysisin ja teknisin turvatoimin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan verkkosivujen kautta tai olemalla yhteydessä myyntipalveluumme. Muiden tietojen osalta korjausta voidaan pyytää myyntipalvelustamme
myynti[ät]kuortane.com 06 516 6600, tai olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jos asiakas kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.05.2018